INDUSTRIE PARTNER je exkluzívnym partnerom tureckej firmy ERMAKSAN MACHINERY pre dodávky a servis tvárniacich strojov v širokom sortimente a typorozmerov a to:
Firma, založená v roku 1965 v Burse ako prvý výrobca strojov na spracovanie kovových plechov v Turecku, ktoré vyrába v modernom závode s rozlohou 80 000m². Ermaksan, ako držiteľ certifikátu oprávňujúceho k označovaniu svojich výrobkov značkou CE, a podnik certifikovaný podľa normy ISO 9001:2000, má zavedené prísne systémy riadenia kvality výrobkov, počínajúc etapou vývoja, cez konštrukciu, výrobu, inštaláciu, až po skúšanie a kontrolu. V podniku je zavedená 100% kontrola kvality, mechanizovaná výroba; všetky výrobné etapy sú organizované s využitím výrobných strojov s najmodernejšími technológiami; výskum - vývoj s počítačovou podporou; inžinieri, technici, operátori a dealeri sú odborníkmi v svojich odboroch. Filozofiou Ermaksanu je neustála inovácia a zlepšovanie. 80% našej výroby sa predáva takmer do 75 krajín celého sveta, vrátane všetkých európskych krajín, Kanady, USA, a mnohých krajín Severnej Afriky, Oblasti Perzského Zálivu a Ďalekého Východu už skoro 50 rokov. Vaša investícia do niektorého zo strojov Ermaksanu bude Vašim prvým krokom do nášho sveta, v ktorom poskytujeme zákazníkovi tú najlepšiu popredajnú podporu a školenie, inovačný výskum a overené technické skúsenosti, napomáhame mu zdokonaľovať kvalitu, a delíme sa s ním o našu prestíž, splňujúcu súčasné i budúce očakávania. Ermaksan je stelesnením zásady neustáleho zlepšovania, inovovania a modernizácie podniku. To nám napomohlo dostať sa medzi tých najlepších svetových výrobcov strojov na spracovanie kovových plechov. Svojimi investíciami, podnikavosťou a kvalitou výroby na svetovej úrovni Ermaksan výrazne vstupuje do technológie 21. storočia. Viac informácií je na domovskej stránke našich partnerov.
Ako partner slovinskej firmy STREGA ponúkame nasledovné komponenty pre spracovanie plechu zo zvitku podľa požiadaviek zákazníka:

Ako partner nemeckej firmy BLAIN HYDRAULIC ponúkame ručné ohýbačky / vystrihovačky v kombinácii zo stavebnice podľa požiadaviek zákazníka

INDUSTRIE PARTNER je exkluzívnym partnerom tureckej firmy AKOMAC pre dodávky a servis tvárniacich strojov v širokom sortimente a typorozmerov od ručných po CNC riadené a to:
Viac informácií je na domovskej stránke našich partnerov.

Náš nový exkluzívny partner je talianska firma STARTECHNOLOGY so 40-ročnými skúsenosťami v dodávkach zariadení ako:
Kvalitu a spoľahlivosť výrobkov STARTECHNOLOGY potvrdzujú klienti zo širokej oblasti používania strojov a to od leteckého a kozmického priemyslu cez energetiku vrátane jadrových a solárnych elektrární, priemysle dopravných prostriedkov až po bežné aplikácie v spotrebnom priemysle.